Style Selector
Layout Style
Boxed Background Patterns
Boxed Background Images
Color Scheme

Management consultancy

Sinds 1998 zijn wij actief in de implementatieconsultancy. Wij zijn gespecialiseerd in het veranderen van gedrag van uw medewerkers, waardoor de productiviteit en efficiency van uw processen worden verbeterd.

Via een analyseperiode van enkele dagen tot enkele weken zoeken wij het verbeterpotentieel van uw processen. Hierna leggen wij u een projectvoorstel voor met een operationeel plan van aanpak en een verwacht financieel resultaat van onze inspanningen, ROI.

Onze mensen zijn gespecialiseerd in het begeleiden van uw organisatie en uw mensen naar de voorgestelde verbeteringen en wij leiden hen op om dit ook voor lange termijn vast te houden. Het is dus niet alleen onze investering in tijd, ook uw organisatie zal veel tijd moeten besteden aan uw project. Dit is de enige manier waarop de veranderingen geborgd zijn en blijven.

Project management

Sinds 2001 zijn wij ons ook gaan toeleggen op projectmanagement, zowel met ondersteuning van eigen projectmedewerkers, projectmedewerkers van onze klanten als een combinatie daarvan. Wij hebben een groot netwerk van organisatiespecialisten en projectmanagers waardoor wij u met alle mogelijke uitdagingen kunnen helpen.