Style Selector
Layout Style
Boxed Background Patterns
Boxed Background Images
Color Scheme

Management consultancy

Sinds 1998 ben ik actief in de implementatieconsultancy. Ik ben gespecialiseerd in het veranderen van gedrag van uw medewerkers, waardoor de productiviteit en efficiency van uw processen worden verbeterd.

Via een analyseperiode van enkele dagen tot enkele weken zoek ik naar het verbeterpotentieel van uw processen. Dit betreft de doorstroming van uw operationele processen (horizontaal) en de effectiviteit van uw informatiesysteem en overlegstructuur (verticaal). Hierna leg ik u een projectvoorstel voor met een operationeel plan van aanpak en een verwacht financieel resultaat van mijn inspanningen, ROI.

Ik ben gespecialiseerd in het begeleiden van uw organisatie en uw mensen naar de voorgestelde verbeteringen en leid hen op om dit ook voor lange termijn vast te houden. Het is dus niet alleen mijn investering in tijd, ook uw organisatie zal veel tijd moeten besteden aan uw project. Dit is de enige manier waarop de veranderingen geborgd zijn en blijven.

Project management

Sinds 2001 ben ik mij ook gaan toeleggen op projectmanagement, zowel met ondersteuning van eigen projectmanagers, projectmedewerkers, projectmedewerkers van onze klanten als een combinatie daarvan. Ik heb tot 5 projecten tegelijk geleid waarbij focus lag op stakeholder management en coaching van de projectmanagers on site. Ik heb een groot netwerk van organisatiespecialisten en projectmanagers waardoor ik u met alle mogelijke uitdagingen kan helpen.